Novas

18/02/2019
NOMBRAMENTO COORDINADOR UNIDADE NORTE: ACORDO DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

Leer máis
15/02/2019
CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL

Leer máis
14/02/2019
A XUNTA OFRECE MÁIS DE 1,25 MILLÓNS DE METROS CADRADOS DE SOLO EMPRESARIAL CON BONIFICACIÓNS DE ATA O 50% NO PREZO DE VENTA

Leer máis
21/12/2018
PUNTUACIÓN DEFINITIVA E PROPOSTA DO CANDIDATO SELECCIONADO NO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA DE COORDINADOR DA UNIDADE NORTE DE XESTUR

Leer máis
30/11/2018
PUNTUACIÓN DA FASE DE ENTREVISTA, PUNTUACIÓN FINAL E PROPOSTA DO CANDIDATO SELECCIONADO NO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA DE COORDINADOR DA UNIDADE NORTE DE XESTUR

Leer máis
23/11/2018
PUNTUACIÓN DEFINITIVA DO RROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA DE COORDINADOR/A DA UNIDADE NORTE DE XESTUR

Leer máis
22/11/2018
ALUGUER DE VIVENDAS E SALVADOR DE MADARIAGA (A CORUÑA)

Leer máis
25/10/2018
POXA DE OFERTA PÚBLICA DE VENDA DE INMOBLES PROPIEDADE DO INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Leer máis
18/10/2018
A XUNTA ADXUDICA AS OBRAS DE URBANIZACIÓN INTERIOR DA PRIMEIRA FASE DO PARQUE EMPRESARIAL DE MORÁS, EN ARTEIXO, E LICITA A SÚA CONEXIÓN COA AG-55 E A A-6

Leer máis
09/10/2018
PUNTUACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS DOS ASPIRANTES E DO PLAN DE ACTUACIÓN DE XESTUR S.A. PRESENTADO POLOS MESMOS

Leer máis
08/10/2018
CONCURSO VENTAS- PARCELAS C2B DO PARQUE EMPRESARIAL DE PENAPURREIRA EN AS PONTE

Leer máis
01/10/2018
BASES DE ALLEAMENTO QUE REXIRÁN NA VENDA DA PARCELA C-2-B PARQUE EMPRESARIAL DE PENAPURREIRA EN AS PONTES

Leer máis
17/09/2018
CONCESION DE PRAZO PARA EMENDAR ERROS OU PRESENTAR DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA POLOS ASPIRANTES ADMITIDOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA DO POSTO DE COORDINADOR/A DA UNIDADE NORTE

Leer máis
17/09/2018
LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA DO POSTO DE COORDINADOR/A DA UNIDADE NORTE DE XESTUR GALICIA

Leer máis
01/08/2018
ACTA DO SORTEO PUBLICO DO ALUGUER DE VIVENDAS EN ORTIGUEIRA

Leer máis
05/07/2018
LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA DO POSTO DE COORDINADOR/A DA UNIDADE NORTE

Leer máis
03/07/2018
NOMBRAMENTO DO TRIBUNAL QUE DEBERÁ CUALIFICAR O PROCESO DE SELECCIÓN PARA A COBERTURA DO POSTO DE COORDINADOR/A DA UNIDADE NORTE

Leer máis
27/04/2018
SELECCIÓN DO POSTO DE COORDINADOR/A DA UNIDADE TERRITORIAL NORTE DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A

Leer máis
25/04/2018
ADXUDICACIÓN DIRECTA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL

Leer máis
07/03/2018
ALUGUER DE VIVENDA EN SALVADOR DE MADARIAGA (A CORUÑA)

Leer máis
09/02/2018
CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL

Leer máis
15/05/2017
CONCURSO DE VENDA DE PARCELA DO PARQUE EMPRESARIAL DE CARBALLO

Leer máis
08/05/2017
LICITACION OBRA EXPLANACION DA PLATAFORMA K3 E EXECUCION DO VIAL EIXE 0 DO PARQUE ARTEIXO

Leer máis
07/04/2017
CONVOCATORIA POSTO DO XERENTE DE XESTION DO SOLO DE GALICIA

Leer máis
24/03/2017
APERTURA OFERTAS OBRA ESTRADA ARTEIXO

Leer máis
31/01/2017
CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS PROPIEDADE DE XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A

Leer máis
05/12/2016
CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS NOS PARQUES EMPRESARIAIS DE ORTIGUEIRA E A SIONLLA

Leer máis
07/11/2016
CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS NO PARQUE EMPRESARIAL DE MOS (VEIGADAÑA)

Leer máis
10/10/2016
CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS NOS PARQUES EMPRESARIAIS DE ORTIGUEIRA E A SIONLLA

Leer máis
28/09/2016
CONCURSO DE VENDA DA PARCELA 36.4 DO PARQUE EMPRESARIAL DE O CORGO, D4B01-D E H1C08-C DO PARQUE EMPRESARIAL DE A SIONLLA E P-33 DO PARQUE EMPRESARIAL DE A REIGOSA, PROPIEDADE DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.

Leer máis
28/09/2016
CONCURSO DE VENDA DA PARCELA 160 DO PARQUE EMPRESARIAL DE CERVO E L2A01 DO PARQUE EMPRESARIAL DE A SIONLLA PROPIEDADE DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.

Leer máis
14/09/2016
APERTURA PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE ALUGUER DE VIVENDAS EN FERROL E A CORUÑA

Leer máis
25/08/2016
LICITACION OBRA URBANIZACION POLIGONO D DO P.E. QUIROGA (LUGO)

Leer máis
25/08/2016
LICITACION OBRA ELECTRIFICACION INTERNA E REMATE DO ALUMEADO PUBLICO NO P.E. TABOADA (LUGO)

Leer máis
18/07/2016
CONCURSO DE VENTA DE PARCELAS NOS PARQUES EMPRESARIAIS DE CERVO E SIONLLA

Leer máis
06/05/2016
ANUNCIO DO CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS NOS PARQUES EMPRESARIAIS DE O CORGO, A SIONLLA E A REIGOSA PROPIEDADE DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA, XESTUR, S.A.

Leer máis