ALUGUER DE VIVENDAS EN FERROL E ORTIGUEIRA (A CORUÑA)
APERTURA PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ALUGUER DE VIVENDAS EN FERROL E  ORTIGUEIRA  

ALUGER DE VIVENDAS
XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA

ANUNCIA


 Aluguer de 3 vivendas nos edificios situados en: FERROL

  • C/  Murillo Nº 1 en Argüelles, Ferrol
  • C/  Rastro Nº 11 en Argüelles, Ferrol
  • C/  Rastro Nº 15 en Argüelles, Ferrol
Rendas mensuais:

  • R/ Murillo Nº1 en Argüelles, en Ferrol de 53  m2: 125,54 € /mes 
  • R/ Rastro Nº11 en Argüelles, en Ferrol de 60  m2: 142,12 € /mes
  • R/ Rastro Nº15 en Argüelles, en Ferrol de 54  m2: 127,91 € /mes
(O  I.B.I será por conta do arrendatario)


 Aluguer de 2 vivendas no edificio situado en: ORTIGUEIRA

-R/ Magdalenabaixo cuberta A-1Ortigueira.A Coruña

Superficie 84,05 m2, 3 dormitorios, garaxe 25 m2 rocho 5,3 m2

-R/ Magdalenabaixo cuberta A-3Ortigueira.A Coruña

Superficie 89,15 m2, 3 dormitorios, garaxe 25 m2 rocho 4,9 m2


Rendas mensuais:

  • R/ Magdalena baixo cuberta A-1 Ortigueira: renda   98,55 €/mes + 29,67 € /mes comunidade
  • R/ Magdalena baixo cuberta A-3 Ortigueira: renda 104,53 €/mes + 31,43 €/ mes comunidade   
(O  I.B.I será por conta do arrendatario)

Requisitos:

  • Estar inscrito no Rexistro único de Demandantes de Vivendas da Comunidade autónoma de Galicia
  • Ter ingresos mínimos de 0,7 IPREM.
Data máxima de Recepción de documentación: As solicitudes deben presentarse nas oficinas de Xestión do Solo de Galicia, Xestur S.A, situadas na C/ Ronda de Nelle Nº12-bis de A Coruña, ata o día 28 de febreiro de 2018, as 14:00 h.

Selección:
O proceso de selección realizarase, mediante sorteo, en acto público o día 7 de marzo  de 2018, ás 10 horas nas oficinas de Xestur da Ronda de Nelle. .

Información: Nas oficinas de Xestur, os días laborables de  9 a 14  horas  teléfono  981151464
 

En Santiago, 7 de febreiro de 2018


Asdo.: Maria Doporto SantosXerente

Xestión Do Solo de Galicia, Xestur S.A.