ALUGUER DE VIVENDA EN SALVADOR DE MADARIAGA (A CORUÑA)
APERTURA PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA

ANUNCIA
 

 Aluguer de 1 vivendas no edificio situado en:  A CORUÑA

  • C/Salvador de Madariaga Nº 79  Coruña
Tipo de vivendas: vivenda de 50 m2

Rendas mensuais:

  • C/Salvador de Madariaga Nº 79  Coruña  50 m2, garaje y trastero : 352,03 €(Comunidade  engadida)   + IBI 
Requisitos:

  • Estar inscrito no Rexistro único de Demandantes de Vivendas da Comunidade autónoma de Galicia
  •  Demostrar ter ingresos mínimos de 0,7 IPREM/ MENSUAL  do ano en curso   (últimas nóminas, pensión etc )

Data máxima de Recepción de documentación: As solicitudes deben presentarse nas oficinas de Xestión do Solo de Galicia, Xestur S.A, situadas na C/ Ronda de Nelle Nº12-bis de A Coruña, ata o día  26 de  Marzo de 2018, as 14:00 h.

Selección:
O proceso de selección realizarase, mediante sorteo, en acto público o día  6 abril  de 2018, ás 10 horas nas oficinas de Xestur da Ronda de Nelle. .

Información: Nas oficinas de Xestur, os días laborables de  9 a 14  horas  teléfono  981151464


Asdo.:

Maria Doporto SantosXerente

Xestur Galicia