ACTA DO SORTEO PUBLICO DO ALUGUER DE VIVENDAS EN ORTIGUEIRA


Acta do sorteo publico do aluguer de vivendas en Ortigueira 

Documento