CONCESION DE PRAZO PARA EMENDAR ERROS OU PRESENTAR DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA POLOS ASPIRANTES ADMITIDOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA DO POSTO DE COORDINADOR/A DA UNIDADE NORTE


Documento en PDF