PUNTUACIÓN DA FASE DE ENTREVISTA, PUNTUACIÓN FINAL E PROPOSTA DO CANDIDATO SELECCIONADO NO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA DE COORDINADOR DA UNIDADE NORTE DE XESTUR


PUNTUACIÓN DA FASE DE ENTREVISTA, PUNTUACIÓN FINAL E PROPOSTA DO CANDIDATO SELECCIONADO NO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA DE COORDINADOR DA UNIDADE NORTE DE XESTUR