LICITACION OBRA ELECTRIFICACION INTERNA E REMATE DO ALUMEADO PUBLICO NO P.E. TABOADA (LUGO)


Data publicacion da licitacion: 25 agosto 2016

Data límite presentacion ofertas: 9 setembro 2016 ata as 14.00 horas

Informacion e documentación publicada no perfil do contratista (ir a INICIO--PERFIL DO CONTRATISTA)