APERTURA PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE ALUGUER DE VIVENDAS EN FERROL E A CORUÑA


ALUGUER DE VIVENDAS

XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA

ANUNCIA

A apertura de prazo para a presentación de solicitudes para a adxudicación en aluguer de 3 vivendas nos edificios situados en:

  • C/ Murillo Nº7 en Argüelles, Ferrol
  • C/ Salvador de Madariaga Nº 79, 3ºA. A Coruña
  • C/  Salvador de Madariaga Nº 79- 5ºA .A Coruña.
Tipo de vivendas: vivendas de 50 m2 e 69 m2

Rendas mensuais:

  • C/ Murillo Nº7 en Argüelles, en Ferrol de 69 m2: 163,44 € / mes + IBI correspondente.
  • C/ Salvador de Madariaga Nº 79, 3ºA, en Coruña de 50 m2: 289,46 € /mes+ 49,47 € /mes (Comunidad)+ IBI correspondente.
  • C/ Salvador de Madariaga Nº 79, 5ºA, en Coruña de 50 m2: 297,25 € /mes + 49,47 € /mes (Comunidad)+  IBI correspondente.
Requisitos:

  • Estar inscrito no Rexistro único de Demandantes de Vivendas da Comunidade autónoma de Galicia
  • Ter ingresos mínimos de 0,7 IPREM.
Data máxima de Recepción de documentación: As solicitudes deben presentarse nas oficinas de Xestión do Solo de Galicia, Xestur S.A, situadas na C/ Ronda de Nelle Nº12-bis de A Coruña, ata o día 30 de setembro de 2016, as 14:00 h.

Selección:

O proceso de selección realizarase, mediante sorteo, en acto público o día 10 de outubro de 2016, ás 10 horas nas oficinas de Xestur da Ronda de Nelle. .

Información: Nas oficinas de Xestur, os días laborables de 10 a 14 horas, ata o día 30 de setembro de 2016.

A Coruña, a 14 de setembro de 2016

Asdo.

Jorge Carballeira Fernández

Xerente

Xestur Galicia