CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS NO PARQUE EMPRESARIAL DE MOS (VEIGADAÑA)


Obxecto: Venda das parcelas C1a, C1b e C1c do Parque Empresarial de Mos (Veigadaña).

Prego de bases e documentación: O prego de bases polo que se fixan os criterios de venda e demais documentación poderá ser examinada na páxina web de www.xesturgalicia.com(http:www.xesturgalicia.com/) e nas oficinas de Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. en horario de 9:00 a 14:00 horas, sitas en:

Sede Central-Polígono de Fontiñas, Área Central, 1º andar local 25-Z CP 15707, Santaigo de Compostela. Tlf.981541949.

Unida Teritorial Norte:

Oficina de A Coruña: Ronda de Nelle nº12 bis-1º. C.P15005 A Coruña Tlf981151464.

Oficina de Lugo: Avda. Ramón Ferreiro, 28. C.P. 27002 Lugo. Tlf 982889260.

Unidade Territorial Sur:

Oficina de Pontevedra: Pza Maruja Mallo nº1 C.P. 36206 Vigo. Tlf.986266477

Oficina de Ourense: Valente do Casar nº2 C.P. 32003 Ourense Tlf.988788683

1.- Bases de alleamento e obrigacións do comprador.

2.- Modelo de solicitude

Parcelas Uso Superficie Precio Base
sin bonificación
Precio con bonificación máxima

Precio/m2 con bonificacion maxima
Parcela C1A Industrial-comercial 4.229,00 685.098,00 479.568,60 113,40
Parcela C1B Industrial-comercial 3.451,00 559.062,00 391.343,40 113,40
Parcela C1C Industrial-comercial 3.468,00 561.816,00 393.271,210 113,40
A vixencia dos precios bonificados manterase ata o remate do prazo de presentación das ofertas no concurso.

Prentación de proposicións: O prazo de presentación de proposisións para participar no concurso remata o vindeiro 12 de decembro de 2016, podendo facerse a presentación nas citadas oficinas de Xestur, S.A. ata as 14.00 horas do derradeiro día do prazo.

Apertura de proposicións: A apertura das proposicións realizarase o día 19 de decembro de 2016 ás 11.30 horas, nas oficinas na Sede Central de Xestur, S.A. no Polígono de Fontiñas. Área Central, Local 25 Z, 1º andar-Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, a 4 de novembro de 2016

Jorge Carballeira Fernández

Xerente