CONCURSO DE VENDA DE PARCELA DO PARQUE EMPRESARIAL DE CARBALLO


ANUNCIO DO CONCURSO DE VENDA DE PARCELA DO PARQUE EMPRESARIAL DE CARBALLO.

Obxecto: Venda da parcela J1 do Parque Empresarial de Carballo.

Prego de bases e documentación: O prego de bases polo que se fixan os criterios de venda e demais documentación poderá ser examinada na páxina web www.xesturgalicia.com (http://www.xesturgalicia.com/) e nas oficinas de Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. en horario de 9:00 a 14:00 horas, sitas en:

Sede Central.- Polígono de Fontiñas Área Central, 1º andar, local 25-Z CP 15707, Santiago de Compostela. Tlf. 981541949

Unidad Territorial Norte:

Oficina de A Coruña: Ronda de Nelle nº12 bis-1º. C.P. 15005 A Coruña. Tlf. 981151464

1.- Bases de alleamento e obrigacións do comprador

2.- Modelo de solicitude

3.- Listado de parcelas

PARQUE EMPRESARIAL

Nº PARCELA

SUPERFICIE/M2

PREZO

CARBALLO

J1

1.888

70.250,01 €

Presentación de proposicións: O prazo de presentación de proposicións para participar no concurso remata o vindeiro15 de xuño de 2017, podendo facerse a presentación nas citadas oficinas de Xestur, S.A. atas as 14.00 horas do derradiero día do prazo.

Apertura de proposicións: A apertura das proposicións realizarase o día 22 de xuño de 2017 ás 11.30 horas, nas oficinas na Sede Central de Xestur, S.A. no Polígono de Fontiñas. Área Central, Local 25 Z, 1º andar- Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela , a 9 de maio de 2017

Jorge Carballeira Fernández

Xerente