ADXUDICACION DIRECTA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL Xullo 2020


ADXUDICACION DIRECTA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL  Xullo 2020

Oferta pública de alleamento de parcelas de Solo Empresarial propiedade de Xestion do Solo de Galicia Xestur SA mediante adxudicación directa por ter quedado vacantes no ultimo concurso de vendas.

Poderánse presentar ofertas a partir das 9:00 horas do dia 9 de Xullo de 2020 e ata as 14.00 horas do 30 de Novembro de 2020.

  • Bases de Alleamento
  • Anexo I Modelo Solicitude
  • Anexo II Listado Parcelas
  • Santiago de Compostela a 08 de Xullo de 2020


    María Doporto Santos
    Xerente