Contacto

Formulario de contacto


codigo seguridade

NOTA: ó enviar o correo ud. recibirá un xustificante de envio na súa dirección de e-mail

  

unidade Central

Santiago de Compostela
Polígono Fontiñas
área Central Local 25Z Primeiro Andar,
15707 Santiago de Compostela.

Teléfono: 981 54 19 49
E-mail: unidade.central@xesturgalicia.com

unidade Territorial Norte

A Coruña
Ronda de Nelle, n°12-Bis,1° 15005.

Teléfono: 981 15 14 64
E-mail: unidade.norte@xesturgalicia.com

Lugo
Avda de Ramón Ferreiro n°28 - 1° Andar 27002.

Teléfono: 982 88 92 60
E-mail: unidade.norte@xesturgalicia.com

unidade Territorial Sur

Vigo
Plaza Maruja Mallo, 1 Bajo 36206.

Teléfono: 986 26 64 77
E-mail: unidade.sur@xesturgalicia.com

Ourense
OuRENSE - Valente Docasar n°2 - 32003.

Teléfono: 988 78 86 83
E-mail: unidade.sur@xesturgalicia.com