Novas

08/05/2024
CONVOCATORIA XUNTA XERAL DE ACCIONISTAS

Leer máis
26/04/2024
APERTURA PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE ALUGUER DE VIVENDA EN SALVADOR DE MADARIAGA A CORUÑA

Leer máis
18/03/2024
ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONS PRESENTADAS AO CONCURSO DE VENTAS DE SOLO EMPRESARIAL CONVOCADO O 9 DE FEBREIRO DE 2024.

Leer máis
09/02/2024
CONCURSO DE VENTAS DE SOLO EMPRESARIAL.FEB-2024

Leer máis
30/11/2023
APERTURA DO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION DIRECTA DO CONTRATO DE ALUGUER DE NAVE SITA NO PARQUE EMPRESARIAL DE O CAMPIÑO

Leer máis
23/11/2023
NOMEAMENTO COMO PERSOAL LABORAL FIXO

Leer máis
16/10/2023
PROPOSTA DEFINITIVA DE NOMEAMENTO COMO PERSOAL LABORAL FIXO NO PROCESO SELECTIVO DE XESTUR

Leer máis
25/09/2023
CONCURSO PARA CONTRATO EN ALUGUER DE NAVE SITA NO PARQUE EMPRESARIAL DE O CAMPIÑO

Leer máis
06/09/2023
BAREMACIÓN DEFINITIVA PROCESO SELECTIVO XESTUR

Leer máis
02/08/2023
ANUNCIO DE RESOLUCIÓN DO CONCURSO DE ADXUDICACIÓN DE SOLO RESIDENCIAL DE XESTUR SA

Leer máis
02/08/2023
ACTA DE APERTURA DO SOBRE D “OFERTA ECONÓMICA”, PUNTUACIÓN FINAL E PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO CONCURSO DE ADXUDICACIÓN DE SOLO RESIDENCIAL.

Leer máis
14/07/2023
BAREMACIÓN PROVISIONAL PROCESO SELECTIVO XESTUR

Leer máis
03/07/2023
ACTO DE APERTURA DO SOBRE D “OFERTA ECONÓMICA” DO CONCURSO DE ADXUDICACIÓN DE SOLO RESIDENCIAL O 7 DE XULLO DE 2023

Leer máis
08/06/2023
PRAZO EMENDA DOCUMENTACIÓN NO PROCESO SELECTIVO-XESTUR

Leer máis
08/06/2023
LISTAXE DEFINITIVO DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS NO PROCESO SELECTIVO-XESTUR

Leer máis
24/05/2023
CONCESIONS DE DEREITO DE SUPERFICIE EN PARCELAS DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A. MAIO 2023

Leer máis
24/05/2023
ADXUDICACION DIRECTA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL VACANTES DO CONCURSO DE FEBREIRO 2023

Leer máis
09/05/2023
LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS NO PROCESO SELECTIVO-XESTUR

Leer máis
20/04/2023
NOMEAMENTO COMISION DE SELECCION PROCESO SELECTIVO

Leer máis
29/03/2023
ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONS PRESENTADAS AO CONCURSO DE VENTAS DE SOLO EMPRESARIAL CONVOCADO O 13 DE FEBREIRO DE 2023.

Leer máis
24/03/2023
ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONS DO CONCURSO DE VENDAS DE SOLO RESIDENCIAL O 31 DE MARZO DE 2023

Leer máis
08/03/2023
APERTURA PRAZO PARA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE ALUGUER DE VIVENDA EN SALVADOR DE MADARIAGA

Leer máis
14/02/2023
CORRECCIÓN DE ERRATAS NO CONCURSO DE VENDAS DE SOLO EMPRESARIAL PUBLICADO O 13 DE FEBREIRO DE 2023

Leer máis
14/02/2023
CORRECCIÓN DE ERRATAS NO CONCURSO DE VENDAS DE SOLO RESIDENCIAL PUBLICADO O 23 DE NOVEMBRO 2022

Leer máis
13/02/2023
CONCURSO DE VENTAS DE SOLO EMPRESARIAL.FEB-2023

Leer máis
26/01/2023
APERTURA PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE ALUGUER DE VIVENDA EN SALVADOR DE MADARIAGA A CORUÑA

Leer máis
30/12/2022
CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO EXTRAORDINARIO - XESTUR GALICIA

Leer máis
23/11/2022
CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DE SOLO RESIDENCIAL DESTINADAS Á CONSTRUCCION DE VIVENDAS DE PROTECCION AUTONÓMIC

Leer máis
11/10/2022
CORRECCIÓN DE ERRATAS NO CADRO DE PARCELAS DE ADXUDICACIÓN DIRECTA DE SOLO EMPRESARIAL PUBLICADO O 3 DE OUTUBRO DE 2022

Leer máis
03/10/2022
ADXUDICACION DIRECTA DE PARCELAS SOLO EMPRESARIAL OUTUBRO 2022

Leer máis
01/09/2022
VENDA E ALUGUER LOCALES COMERCIALES SITOS NA RUA RAFAEL DIESTE EN OURENSE

Leer máis
28/07/2022
APERTURA PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE ALUGUER DE VIVENDA EN SALVADOR DE MADARIAGA A CORUÑA

Leer máis
18/07/2022
APERTURA DE PROPOSICIONS PRESENTADAS AO CONCURSO DE VENTAS DE SOLO EMPRESARIAL DO 27 DE XUÑO DE 2022.

Leer máis
27/06/2022
CONCURSO DE VENTAS DE SOLO EMPRESARIAL

Leer máis
27/06/2022
CONCURSO DE ADXUDICACION EN ALUGUEIRO DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL

Leer máis
21/06/2022
APERTURA PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE ALUGUER DE VIVENDA EN SALVADOR DE MADARIAGA A CORUÑA

Leer máis
09/06/2022
CONCESION DE DEREITO DE SUPERFICIE EN PARCELAS DE XESTION DO SOLO DE GALICIA, XESTUR S.A. XUÑO 2022

Leer máis
09/06/2022
ADXUDICACION DIRECTA DE PARCELAS SOLO EMPRESARIAL XUÑO 2022

Leer máis
06/04/2022
APERTURA DE PROPOSICIONS PRESENTADAS AO CONCURSO DE VENTAS DE SOLO EMPRESARIAL DO 25 DE FEBREIRO

Leer máis
25/02/2022
CONCURSO DE VENTAS DE SOLO EMPRESARIAL

Leer máis
09/11/2021
CONCURSO VENTA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL NO PARQUE EMPRESARIAL DE NEGREIRA

Leer máis
19/10/2021
CONCURSO VENTA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL NO PARQUE EMPRESARIAL DE NEGREIRA

Leer máis
05/08/2021
POXA DE OFERTA PÚBLICA DE VENDA DE INMOBLES PROPIEDADE DO INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Leer máis
09/07/2021
APERTURA O PRAZO PARA A PRESENTACION DE SOLICITUDES DE ALUGUER DE VIVENDA EN SALVADOR DE MADARIAGA EN A CORUÑA

Leer máis
09/07/2021
CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Leer máis
11/06/2021
APERTURA PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA ALUGUER DE VIVENDA EN SALVADOR DE MADARIAGA A CORUÑA

Leer máis
07/06/2021
CONCURSO VENTA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL NO PARQUE EMPRESARIAL DE PEREIRO DE AGUIAR E O PARQUE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE ARTEIXO

Leer máis
21/05/2021
CONVOCATORIA XUNTA XERAL ORDINARIA 28-06-2021

Leer máis
19/05/2021
ALUGUER DE VIVENDA EN SALVADOR DE MADARIAGA ( A CORUÑA)

Leer máis
11/05/2021
CONCESIONS DE DEREITO DE SUPERFICIE EN PARCELAS DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A. MAIO 2021

Leer máis
11/05/2021
ADXUDICACION DIRECTA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL MAIO 2021

Leer máis
22/02/2021
CONCURSO DE VENTAS DE SOLO EMPRESARIAL

Leer máis
11/02/2021
APERTURA DO PRAZO PARA A PRESENTACION DE SOLICITUDES DE ALUGUER DE VIVIENDAS EN ORTIGUEIRA (A CORUÑA)

Leer máis
27/11/2020
CONCURSO PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL EN BOIRO E CARBALLO

Leer máis
16/11/2020
APERTURA PRAZO DE PRESENTACION SOLICITUDES DE ALUGUER DE VIVIENDAS EN SALVADOR DE MADARIAGA (A CORUÑA)

Leer máis
16/11/2020
APERTURA PRAZO DE PRESENTACION SOLICITUDES DE ALUGUER DE VIVIENDAS EN ORTIGUEIRA (A CORUÑA)

Leer máis
21/10/2020
APERTURA O PRAZO PARA A PRESENTACION DE SOLICITUDES PARA O ALUGUER DE VIVENDAS EN ORTIGUEIRA

Leer máis
10/09/2020
CONCURSO VENTA SUELO RESIDENCIAL.‐ RESULTADO APERTURA OFERTA ECONOMICA

Leer máis
01/09/2020
CELEBRACION DO ACTO PUBLICO DE APERTURA DO SOBRE D (OFERTA ECONOMICA) DO CONCURSO DE COMPRAVENDA OU ADXUDICACION EN DERITO DE SUPERFICIE DE PARCELAS DE SOLO RESIDENCIAL PROPIEDADE DE XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A QUE TERA LUGAR O DIA 3, DE SETEMBRO AS 10 HORAS

Leer máis
17/07/2020
APERTURA O PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ALUGUER DE VIVENDAS EN SALVADOR DE MADARIAGA A CORUÑA

Leer máis
14/07/2020
CORRECCIÓN DE ERRATAS EN EL PLIEGO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SUELO EMPRESARIAL

Leer máis
10/07/2020
APERTURA DE OFERTAS DO CONCURSO DE SOLO RESIDENCIAL DE XESTUR 2020

Leer máis
08/07/2020
ADXUDICACION DIRECTA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL XULLO 2020

Leer máis
07/07/2020
ACTO PUBLICO DE APERTURA DE OFERTAS DO CONCURSO DE COMPRAVENDA OU ADXUDICACION EN DERITO DE SUPERFICIE DE PARCELAS DE SOLO RESIDENCIAL

Leer máis
01/06/2020
REANUDACION DO PRAZO PARA A PRESENTACION DE OFERTAS NO CONCURSO DE ADXUDICACION DE SOLO RESIDENCIAL DE XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A., EN VENDA OU EN DEREITO DE SUPERFICIE.

Leer máis
26/05/2020
ANUNCIO RELATIVO A AMPLIACION DO PRAZO PARA PAGAR O IMPORTE DA COMPRA DAS PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL QUE SE ADXUDIQUEN ATA OS 12 MESES SEGUINTES A FINALIZACION DO PERIODO DE ALARMA

Leer máis
26/05/2020
ANUNCIO RELATIVO A CARENCIA DE PAGAMENTOS DO CANON DAS PARCELAS PROPIEDADE DE XESTUR, S.A., XA ADXUDICADAS EN DEREITO DE SUPERFICIE, PARA FACILITAR A RECUPERACION DAS EMPRESAS INSTALADAS, COMO CONSECUENCIA DA PANDEMIA DO COVID 19

Leer máis
26/05/2020
ANUNCIO DAS CONDICIONS VANTAXOSAS PARA AS NOVAS ADXUDICACIONS DE PARCELAS EN DEREITO DE SUPERFICIE, COMO CONSECUENCIA DA PANDEMIA DO COVID 19.

Leer máis
26/05/2020
ANUNCIO DE CELEBRACION DO ACTO PUBLICO DE APERTURA DE OFERTAS DO CONCURSO DE VENDAS DE SOLO EMPRESARIAL DE XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.

Leer máis
27/03/2020
PREVENCION NAS OBRAS DE CONSTRUCION FRONTE AO CORONAVIRUS

Leer máis
17/03/2020
SUSPENSION DO ACTO PUBLICO DE APERTURA DE OFERTAS DO CONCURSO XERAL DE SOLO EMPRESARIAL DE XESTUR GALICIA PREVISTO PARA O 25 DE MARZO DE 2020

Leer máis
17/03/2020
SUSPENSION DO PRAZO PARA A PRESENTACION DE OFERTAS POLAS PARCELAS NO CONCURSO DE ADXUDICACION DE SOLO RESIDENCIAL

Leer máis
16/03/2020
SUSPENSION DE TERMOS E INTERRUPCION DE PRAZOS PARA A TRAMITACION DOS PROCEDEMENTOS DE XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A

Leer máis
10/02/2020
CONCURSO DE VENTAS DE SOLO EMPRESARIAL

Leer máis
04/02/2020
APERTURA O PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ALUGUER DE VIVENDAS EN SALVADOR DE MADARIAGA A CORUÑA

Leer máis
27/12/2019
CORRECCIÓN DE ERROS NO PREGO DE BASES QUE RIXE NO CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DE SOLO RESIDENCIAL DESTINADAS Á CONSTRUCCIÓN DE VIVENDAS DE PROTECCIÓN AUTONÓMICA

Leer máis
17/12/2019
CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DE SOLO RESIDENCIAL DESTINADAS Á CONSTRUCCION DE VIVENDAS DE PROTECCION AUTONÓMICA

Leer máis
12/12/2019
POXA DE OFERTA PÚBLICA DE VENDA DE INMOBLES PROPIEDADE DO INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Leer máis
02/08/2019
CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL DOS PARQUES DE ARBO, MOS, A REIGOSA E AS GANDARAS.

Leer máis
13/05/2019
ADXUDICACIÓN DIRECTA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL - MAIO 2019

Leer máis
26/04/2019
CONVOCATORIA XUNTA XERAL ACCIONISTAS O DÍA 27/05/2019

Leer máis
18/02/2019
NOMBRAMENTO COORDINADOR UNIDADE NORTE: ACORDO DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

Leer máis
15/02/2019
CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL

Leer máis
14/02/2019
A XUNTA OFRECE MÁIS DE 1,25 MILLÓNS DE METROS CADRADOS DE SOLO EMPRESARIAL CON BONIFICACIÓNS DE ATA O 50% NO PREZO DE VENTA

Leer máis
09/02/2018
CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL

Leer máis
25/08/2016
LICITACION OBRA URBANIZACION POLIGONO D DO P.E. QUIROGA (LUGO)

Leer máis
18/07/2016
CONCURSO DE VENTA DE PARCELAS NOS PARQUES EMPRESARIAIS DE CERVO E SIONLLA

Leer máis
06/05/2016
ANUNCIO DO CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS NOS PARQUES EMPRESARIAIS DE O CORGO, A SIONLLA E A REIGOSA PROPIEDADE DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA, XESTUR, S.A.

Leer máis
03/03/2015
PARCELAS DO CONCURSO DE VENDAS CONVOCADO O 12 DE XANEIRO DE 2015 ADXUDICADAS POLO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DE DATA 02 DE MARZO DE 2015

Leer máis
05/02/2015
ANUNCIO ACLARATORIO E SUBSANATORIO DO CONCURSO DE VENDAS DE SOLO DE PARCELAS EMPRESARIAL PUBLICADO O 12 DE XANEIRO DE 2015, CON RELACIÓN AS PARCELAS A1, A2, A3 NO PARQUE EMPRESARIAL DE PONTECESO

Leer máis
12/01/2015
ANUNCIO DO CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL-FINALIZADO

Leer máis