Novas

27/11/2020
CONCURSO PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL EN BOIRO E CARBALLO

Leer máis
16/11/2020
APERTURA PRAZO DE PRESENTACION SOLICITUDES DE ALUGUER DE VIVIENDAS EN SALVADOR DE MADARIAGA (A CORU?A)

Leer máis
16/11/2020
APERTURA PRAZO DE PRESENTACION SOLICITUDES DE ALUGUER DE VIVIENDAS EN ORTIGUEIRA (A CORU?A)

Leer máis
21/10/2020
APERTURA O PRAZO PARA A PRESENTACION DE SOLICITUDES PARA O ALUGUER DE VIVENDAS EN ORTIGUEIRA

Leer máis
10/09/2020
CONCURSO VENTA SUELO RESIDENCIAL.‐ RESULTADO APERTURA OFERTA ECONOMICA

Leer máis
01/09/2020
CELEBRACION DO ACTO PUBLICO DE APERTURA DO SOBRE D (OFERTA ECONOMICA) DO CONCURSO DE COMPRAVENDA OU ADXUDICACION EN DERITO DE SUPERFICIE DE PARCELAS DE SOLO RESIDENCIAL PROPIEDADE DE XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A QUE TERA LUGAR O DIA 3, DE SETEMBRO AS 10 HORAS

Leer máis
17/07/2020
APERTURA O PRAZO PARA A PRESENTACI?N DE SOLICITUDES PARA O ALUGUER DE VIVENDAS EN SALVADOR DE MADARIAGA A CORU?A

Leer máis
14/07/2020
CORRECCI?N DE ERRATAS EN EL PLIEGO DE ADJUDICACI?N DIRECTA SUELO EMPRESARIAL

Leer máis
10/07/2020
APERTURA DE OFERTAS DO CONCURSO DE SOLO RESIDENCIAL DE XESTUR 2020

Leer máis
08/07/2020
ADXUDICACION DIRECTA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL XULLO 2020

Leer máis
07/07/2020
ACTO PUBLICO DE APERTURA DE OFERTAS DO CONCURSO DE COMPRAVENDA OU ADXUDICACION EN DERITO DE SUPERFICIE DE PARCELAS DE SOLO RESIDENCIAL

Leer máis
01/06/2020
REANUDACION DO PRAZO PARA A PRESENTACION DE OFERTAS NO CONCURSO DE ADXUDICACION DE SOLO RESIDENCIAL DE XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A., EN VENDA OU EN DEREITO DE SUPERFICIE.

Leer máis
26/05/2020
ANUNCIO DE CELEBRACION DO ACTO PUBLICO DE APERTURA DE OFERTAS DO CONCURSO DE VENDAS DE SOLO EMPRESARIAL DE XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.

Leer máis
26/05/2020
ANUNCIO DAS CONDICIONS VANTAXOSAS PARA AS NOVAS ADXUDICACIONS DE PARCELAS EN DEREITO DE SUPERFICIE, COMO CONSECUENCIA DA PANDEMIA DO COVID 19.

Leer máis
26/05/2020
ANUNCIO RELATIVO A CARENCIA DE PAGAMENTOS DO CANON DAS PARCELAS PROPIEDADE DE XESTUR, S.A., XA ADXUDICADAS EN DEREITO DE SUPERFICIE, PARA FACILITAR A RECUPERACION DAS EMPRESAS INSTALADAS, COMO CONSECUENCIA DA PANDEMIA DO COVID 19

Leer máis
26/05/2020
ANUNCIO RELATIVO A AMPLIACION DO PRAZO PARA PAGAR O IMPORTE DA COMPRA DAS PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL QUE SE ADXUDIQUEN ATA OS 12 MESES SEGUINTES A FINALIZACION DO PERIODO DE ALARMA

Leer máis
27/03/2020
PREVENCION NAS OBRAS DE CONSTRUCION FRONTE AO CORONAVIRUS

Leer máis
17/03/2020
SUSPENSION DO ACTO PUBLICO DE APERTURA DE OFERTAS DO CONCURSO XERAL DE SOLO EMPRESARIAL DE XESTUR GALICIA PREVISTO PARA O 25 DE MARZO DE 2020

Leer máis
17/03/2020
SUSPENSION DO PRAZO PARA A PRESENTACION DE OFERTAS POLAS PARCELAS NO CONCURSO DE ADXUDICACION DE SOLO RESIDENCIAL

Leer máis
16/03/2020
SUSPENSION DE TERMOS E INTERRUPCION DE PRAZOS PARA A TRAMITACION DOS PROCEDEMENTOS DE XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A

Leer máis
10/02/2020
CONCURSO DE VENTAS DE SOLO EMPRESARIAL

Leer máis
04/02/2020
APERTURA O PRAZO PARA A PRESENTACI?N DE SOLICITUDES PARA O ALUGUER DE VIVENDAS EN SALVADOR DE MADARIAGA A CORU?A

Leer máis
27/12/2019
CORRECCI?N DE ERROS NO PREGO DE BASES QUE RIXE NO CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DE SOLO RESIDENCIAL DESTINADAS ? CONSTRUCCI?N DE VIVENDAS DE PROTECCI?N AUTON?MICA

Leer máis
17/12/2019
CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DE SOLO RESIDENCIAL DESTINADAS ? CONSTRUCCION DE VIVENDAS DE PROTECCION AUTON?MICA

Leer máis
12/12/2019
POXA DE OFERTA P?BLICA DE VENDA DE INMOBLES PROPIEDADE DO INSTITUTO GALEGO DE PROMOCI?N ECON?MICA

Leer máis
02/08/2019
CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL DOS PARQUES DE ARBO, MOS, A REIGOSA E AS GANDARAS.

Leer máis
13/05/2019
ADXUDICACI?N DIRECTA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL - MAIO 2019

Leer máis
26/04/2019
CONVOCATORIA XUNTA XERAL ACCIONISTAS O D?A 27/05/2019

Leer máis
18/02/2019
NOMBRAMENTO COORDINADOR UNIDADE NORTE: ACORDO DO CONSELLO DE ADMINISTRACI?N

Leer máis
14/02/2019
A XUNTA OFRECE M?IS DE 1,25 MILL?NS DE METROS CADRADOS DE SOLO EMPRESARIAL CON BONIFICACI?NS DE ATA O 50% NO PREZO DE VENTA

Leer máis
25/08/2016
LICITACION OBRA URBANIZACION POLIGONO D DO P.E. QUIROGA (LUGO)

Leer máis
18/07/2016
CONCURSO DE VENTA DE PARCELAS NOS PARQUES EMPRESARIAIS DE CERVO E SIONLLA

Leer máis
06/05/2016
ANUNCIO DO CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS NOS PARQUES EMPRESARIAIS DE O CORGO, A SIONLLA E A REIGOSA PROPIEDADE DE XESTI?N DO SOLO DE GALICIA, XESTUR, S.A.

Leer máis