CONVOCATORIA XUNTA XERAL ACCIONISTAS O D?A 27/05/2019