CONVOCATORIA XUNTA XERAL ACCIONISTAS O DÍA 27/05/2019