ADXUDICACIÓN DIRECTA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL - maio 2019


01-Bases de venda

02-Anexo I (Solicitude)

03-Anexo II (Listado parcelas)