SUSPENSION DO ACTO PUBLICO DE APERTURA DE OFERTAS DO CONCURSO XERAL DE SOLO EMPRESARIAL DE XESTUR GALICIA PREVISTO PARA O 25 DE MARZO DE 2020


Anuncio en PDF