REANUDACION DO PRAZO PARA A PRESENTACION DE OFERTAS NO CONCURSO DE ADXUDICACION DE SOLO RESIDENCIAL DE XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A., EN VENDA OU EN DEREITO DE SUPERFICIE.


Anuncio en PDF