APERTURA DE OFERTAS DO CONCURSO DE SOLO RESIDENCIAL DE XESTUR 2020


Cadro apertura