CELEBRACION DO ACTO PUBLICO DE APERTURA DO SOBRE D (OFERTA ECONOMICA) DO CONCURSO DE COMPRAVENDA OU ADXUDICACION EN DERITO DE SUPERFICIE DE PARCELAS DE SOLO RESIDENCIAL PROPIEDADE DE XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A QUE TERA LUGAR O DIA 3, DE SETEMBRO AS 10 HORAS


Anuncio en PDF