CONCESIONS DE DEREITO DE SUPERFICIE EN PARCELAS DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A. MAIO 2021


Oferta pública para a concesión dos dereitos de superficie sobre parcelas de Solo Empresarial propiedade de Xestión do Solo de Galicia Xestur SA.

Poderanse presentar ofertas a partir das 9:00 horas do 12 de Maio de 2021.

Santiago de Compostela a 11 de Maio de 2021


María Doporto Santos
Xerente