CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO


RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2021 pola que se anuncia a venda de parcelas de solo empresarial do Instituto Galego da Vivenda e Solo na Comunidade Autónoma de Galicia (expediente venda parcelas E./2021).