ADXUDICACION DIRECTA DE PARCELAS SOLO EMPRESARIAL XUÑO 2022


Oferta pública de alleamento de parcelas de Solo Empresarial propiedade de Xestión do Solo de Galicia Xestur SA mediante adxudicación directa por ter quedado vacantes no ultimo concurso de vendas.

Poderanse presentar ofertas a partir das 9:00 horas do 10 de Xuño de 2022 e ata as 14.00 horas do 30 de Novembro de 2022.

Santiago de Compostela a 9 de Xuño de 2022
María Doporto Santos
Xerente