CONCESION DE DEREITO DE SUPERFICIE EN PARCELAS DE XESTION DO SOLO DE GALICIA, XESTUR S.A. XUÑO 2022


Oferta pública para a concesión dos dereitos de superficie sobre parcelas de Solo Empresarial propiedade de Xestión do Solo de Galicia Xestur SA.
Poderanse presentar ofertas a partir das 9:00 horas do 10 de Xuño de 2022.
·      

Santiago de Compostela a 9 de Xuño de 2022
María Doporto Santos