APERTURA DE PROPOSICIONS PRESENTADAS AO CONCURSO DE VENTAS DE SOLO EMPRESARIAL DO 27 DE XUÑO DE 2022.


ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONS PRESENTADAS AO CONCURSO DE VENTAS DE SOLO EMPRESARIAL CONVOCADO O 27 DE XUÑO DE 2022. 

Tal e como se indica no anuncio da convocatoria do Concurso de Ventas de parcelas de solo empresarial dos parques empresariais Moras(Arteixo), Carballo,. A Sionlla(Santiado de Compostela), As Gandaras(Lugo), O Pereiro de Aguiar, convocado o 27 de Xuño, o Acto de Apertura de proposición realizarase o día 19 de Xullo de 2022 ás 11:00 horas, nas oficinas da sede central de Xestur, S.A. (Pol. De Fontiñas, Área Central, Local 25Z- 1º andar, Santiago de Compostela). 

A asistencia a este acto público, poderá ser presencial ou ben a través de medios telemáticos; neste caso, será preciso con carácter previo e antes do referido 19 de Xullo,  enviar un correo electrónico solicitando a asistencia telemática, á seguinte direccion: unidade.central@xesturgalicia.com dende a que remitirán o enlace á sesión correspondente.

En Santiago de Compostela a 18 de Xullo de 2022

María Doporto Santos

Xerente Xestion do Solo de Galicia, Xestur S.A.