APERTURA PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE ALUGUER DE VIVENDA EN SALVADOR DE MADARIAGA A CORUÑA


A apertura de prazo para a presentación de solicitudes para a adxudicación en aluguer de 1
vivenda no edificio situado en SALVADOR DE MADARIAGA

Anuncio
Modelo de solicitude

En Santiago de Compostela a 28 de Xullo de 2022

María Doporto Santos

Xerente Xestion do Solo de Galicia, Xestur S.A.