ADXUDICACION DIRECTA DE PARCELAS SOLO EMPRESARIAL OUTUBRO 2022


ADXUDICACION DIRECTA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL VANCANTES DO CONCURSO DE XUÑO DE 2022

Oferta pública de alleamento de parcelas de Solo Empresarial propiedade de Xestión do Solo de Galicia Xestur SA mediante adxudicación directa por ter quedado vacantes no ultimo concurso de vendas publicado o 27 de Xuño de 2022 .


Poderanse presentar ofertas a partir das 9:00 horas do 4 de Outubro de 2022 ata as 14.00 horas do 30 de Novembro de 2022.

            Bases de Alleamento en Adxudicación Directa

            Anexo I Modelo de Solicitude

            Anexo II Listado Parcelas

            Correción de erratas nas Bases de Alleamento

Santiago de Compostela a 3 de Outubro de 2022


María Doporto Santos
Xerente