CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO EXTRAORDINARIO - XESTUR GALICIA


  • Convocatoria do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o  sistema de concurso, para o ingreso en diversas categorías da entidade instrumental do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galicia, Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. 
                            >>Anuncio

                            >>Bases

                            >>Formulario solicitude