CORRECCIÓN DE ERRATAS NO CONCURSO DE VENDAS DE SOLO RESIDENCIAL PUBLICADO O 23 DE NOVEMBRO 2022