CORRECCIÓN DE ERRATAS NO CONCURSO DE VENDAS DE SOLO EMPRESARIAL PUBLICADO O 13 DE FEBREIRO DE 2023