ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONS DO CONCURSO DE VENDAS DE SOLO RESIDENCIAL O 31 DE MARZO DE 2023


Tal e como se indica no anuncio da convocatoria do Concurso de Vendas de Solo Residencial o Acto de Apertura de proposicións realizarase o día 31 de Marzo de 2023 ás 11:00 horas nas oficinas da sede central de Xestur, S.A (Pol. De Fontiñas, Área Central, Local 25Z- 1º andar, Santiago de Compostela). A asistencia a este acto público, poderá ser presencial ou tamén a través de medios telemáticos; neste caso, será preciso con carácter previo e antes do referido 31 de Marzo, enviar un correo electrónico solicitando a asistencia telemática, á seguinte direccion: unidade.central@xesturgalicia.com dende a que remitirán o enlace á sesión correspondente. 

Anuncio