ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONS PRESENTADAS AO CONCURSO DE VENTAS DE SOLO EMPRESARIAL CONVOCADO O 13 DE FEBREIRO DE 2023.


ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONS PRESENTADAS AO CONCURSO DE VENTAS DE SOLO EMPRESARIAL CONVOCADO O 13 DE FEBREIRO DE 2023.  
Tal e como se indica no anuncio da convocatoria do Concurso de Ventas de parcelas de solo empresarial convocado o 13 de Febreiro de 2023, o Acto de Apertura de proposición realizarase o día 30 de Marzo de 2023 ás 11:00 horas, nas oficinas da sede central de Xestur, S.A. (Pol. De Fontiñas, Área Central, Local 25Z- 1º andar, Santiago de Compostela).  
A asistencia a este acto público, poderá ser presencial ou ben a través de medios telemáticos; neste caso, será preciso con carácter previo enviar un correo electrónico solicitando a asistencia telemática, á seguinte direccion:  unidade.central@xesturgalicia.com dende a que remitirán o enlace á sesión correspondente.

En Santiago de Compostela a 29 de Marzo de 2023

María Doporto Santos 
Xerente Xestion do Solo de Galicia, Xestur S.A.