NOMEAMENTO COMISION DE SELECCION PROCESO SELECTIVO


Se nomea a comisión de selección que deberá cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro.