ADXUDICACION DIRECTA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL VACANTES DO CONCURSO DE FEBREIRO 2023


Oferta pública de alleamento de parcelas de Solo Empresarial propiedade de Xestión do Solo de Galicia Xestur SA mediante adxudicación directa por ter quedado vacantes no ultimo concurso de vendas publicado o 13 de Febreiro de 2023.

Poderanse presentar ofertas a partir das 9:00 horas do 25 de Maio de 2023 ata as 14.00 horas do 30 de Novembro de 2023.

Santiago de Compostela a 24 de Maio de 2023

María Doporto Santos
Xerente