CONCESIONS DE DEREITO DE SUPERFICIE EN PARCELAS DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A. MAIO 2023


Oferta pública para a concesión dos dereitos de superficie sobre parcelas de Solo Empresarial propiedade de Xestión do Solo de Galicia Xestur SA.

Poderanse presentar ofertas a partir das 9:00 horas do 25 de Maio de 2023

Santiago de Compostela a 24 de Maio  2023

María Doporto Santos
Xerente Xestión do Solo de Galicia, Xestur S.A.