ACTA DE APERTURA DO SOBRE D “OFERTA ECONÓMICA”, PUNTUACIÓN FINAL E PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO CONCURSO DE ADXUDICACIÓN DE SOLO RESIDENCIAL.


ACTA DE APERTURA DO SOBRE D “OFERTA ECONÓMICA”, PUNTUACIÓN FINAL E PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO CONCURSO DE ADXUDICACIÓN DE SOLO RESIDENCIAL.

Acta