BAREMACIÓN DEFINITIVA PROCESO SELECTIVO XESTUR


Acordo do 31 de xullo de agosto de 2023 da Comisión do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías de titulado/a universitario de grao ou equivalente do grupo I e II da sociedade Xestión do Solo de Galicia -Xestur S.A, polo que se aproba e se fai pública baremación definitiva das persoas aspirantes admitidas do dito proceso selectivo.

Acordo en PDF