CONCURSO DE VENTA DE PARCELAS NOS PARQUES EMPRESARIAIS DE CERVO E SIONLLA


ANUNCIO DO CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS NOS PARQUES EMPRESARIAIS DE CERVO E A SIONLLA PROPIEDADE DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.

Obxecto: Venda da parcela 160 do Parque Empresarial de Cervo e da parcela L2a01 do Parque Empresarial de A Sionlla.

Prego de bases e documentación: O Prego de bases polo que se fixan os criterios de venda e demáis documentación poderá ser examinada na páxina web www.xesturgalicia.com e nas oficinas de Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. en horario de 9:00 a 14:00 horas, sitas en:

Sede Central.- Polígono de Fontiñas Área Central, 1º Andar, local 25-Z.- CP 15707, Santiago de Compostela. Tlf. 981 54 19 49

Unidade Territorial Norte:

Oficina de A Coruña: Ronda de Nelle nº 12bis-1º.-15005.- A Coruña. Tlf. 981 15 14 64
Oficina de Lugo: Avda. Ramón Ferreiro, 28. 27002 Lugo. Tlf. 982 88 92 60

Unidade Territorial Sur:

Oficina de Pontevedra: Pza. Maruja Mallo nº 1. 36206 Vigo. Tlf. 986 26 64 77
Oficina de Ourense: Valente do Casar nº 2. 32003 Ourense. Tlf. 988 788683

1-Bases de alleamento e obrigacións do comprador

2-Modelo de solicitude

3-Listado de parclas

PARQUE EMPRESARIAL

Nº PARCELA

SUPERFICIE

PREZO SEN IVE

CERVO

160

1.057,47

28.022,96

A SIONLLA

L2a01

1.245,00

150.769,50

Presentación de proposicións: O prazo de presentación de proposicións para participar no concurso remata o vindeiro 19 de agosto de 2016, podendo facerse a presentación nas citadas oficinas de Xestur,S.A. ata as 14 horas do derradeiro día do prazo.

Apertura de proposicións: A apertura das proposicións realizarase o día 6 de setembro de 2016  ás 11.30 horas, nas oficinas na Sede Central de Xestur, S.A. no Pol. De Fontiñas, Área Central, Local 25 Z, 1º andar- Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, a 5 de xullo de 2016

 Asdo. Jorge Carballeira Fernández

Xerente