LICITACION OBRA URBANIZACION POLIGONO D DO P.E. QUIROGA (LUGO)


Data publicacion da licitación: 25 agosto 2016

Prazo presentacion ofertas: 9 de setembro ata as 14.00 horas

Información e documentación publicada no perfil do contratista (ir a INICIO--PERFIL DO CONTRATISTA)