Programas Vivenda

XESTUR realiza por encargo da Instituto Galego da Vivenda e Solo todas aquelas tarefas administrativas propias da execución eficaz de programas, como é o subministro de información ós destinatarios das diversas axudas e en xeral medidas de fomento neles incluídos, recepción de solicitudes e documentación, correspondente a tramitación de procedementos administrativos e resolución destes.

PROGRAMA RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN
Polígono Fontiñas Área Central Local 25Z Primeiro Andar
15707 Santiago De Compostela
Teléfono: 981 54 19 33

PROGRAMA DE RENDA BÁSICA EN EMANCIPACIÓN

Este programa consiste nun conxunto de axudas para xóvenes, destinadas ao apoio económico para o pago do aluguer da vivenda que constitúe o seu domicilio habitual e permanente.

https://igvs.xunta.es/web/actuamos/739

Impresos en formato PDF para tramitacións varias.

  1. Solicitude alta
  2. Solicitude baixa
  3. Presentación documentos
  4. Solicitudes varias
  5. Solicitude devolución préstamo
  6. Solicitude devolución fianza