Rehabilitación

Introducción

No año 2001 o IGVS decide acometer un ambicioso programa de recuperación de edificacións sitas no casco vello das ciudades da provincia de Lugo, que están arruinadas ou en proceso de ruina, mediante a rehabilitación arquitectónica dos edificios, a reurbanización de espazos valeiros e solares. Esta actuación tamén supón a recuperación do carácter residencial de antaño, mediante a rehabitación do edificios rehabilitados.

O IGVS, como promotor de esta iniciativa, encomendou a XESTUR a compra, reconstrucción e rehabilitación deste edificios, cuxas vivendas rehabilitadas forón destinadas para xovenes menores de 35 anos en reximen de aluguer subvencionado, mediante súa calificación como "promoción singular" de promoción pública, facendo, deste xeito, una auténtica política social de vivenda.

  1. CHANTADA
  2. LOURENZA
  3. LUGO - BARRIO DA TINERA
  4. MONFORTE DE LEMOS
  5. RIBADEO
  6. VIVEIRO