Plano interactivo do parque: P.E. 202-Arzua

  • Vendida
  • Libre
  • Reservada
  • Cedida
  • En Alquiler
  • Outros
  • Dereito superficie
  • Sen datos dispoñibles
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipogr&aáfico ou informático
* Parcelas propiedade do Instituto Galego da Vivenda e Solo con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
13 14 12 11 10 9 Parcela Servicios Parcela Industrial 1 ZONA VERDE 8B 8A 7 6-A 5 4 3 2 1 Parcela Industrial 2 (PI-2) S-3 S-2 S-1 P-9 (1ª fase) P-8 (1ª fase) P-7 (1ª fase) P-6 (1ª fase) P-5 (1ª fase) P-13 (1ª fase) 6-B EQUIPAMENTO SOCIAL-COMERCIAL (ECS) EQUIPAMENTO DEPORTIVO

Sección informativa

Sitúe o cursor na parcela para ver máis información


P.E. 202-Arzua

Características Urbanísticas

Provincia
A Coruña
Promotor
Xestur
Superficie total (m2)
56.805,00
Superficie parcelas (m2)
32.825,00
Número de parcelas
35

Servizos

Enerxía eléctrica en BT/MT
Alumeado público
Rede de telefonía
Telecomunicacións
Abastecemento
Saneamento
Pluviais

Descargas

Parcelario
Descargar ficheiro
Normativas
Descargar ficheiro
Solo dispoñible
Descargar ficheiro

O parque

Información

Con data de 1991, asínase Convenio entre o IGVS e o Concello de Arzúa para a promoción dun parque empresarial en dito municipio. Xestur, promove o denominado PARQUE EMPRESARIAL DE ARZUA , a cuxo efecto formulou o Plan Parcial de Ordenación e o Proxecto de Urbanización do mesmo que foron aprobados polo Concello. O parque foi desenvolto en duas fases e ten acceso dende a estrada N-547 Santiago- Lugo.

Galería fotogr&aáfica


Vista aérea do parque empresarial

Foto aérea