Plano interactivo do parque: P.E. 210-Boiro

  • Vendida
  • Libre
  • Reservada
  • Cedida
  • En Alquiler
  • Outros
  • Dereito superficie
  • Sen datos dispoñibles
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipogr&aáfico ou informático
* Parcelas propiedade do Instituto Galego da Vivenda e Solo con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
1 2 3 4 5-A 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16-17-18-19 20 21 22 23 24 Infraest. 5 21-A

Sección informativa

Sitúe o cursor na parcela para ver máis información


P.E. 210-Boiro

Características Urbanísticas

Provincia
A Coruña
Promotor
Xestur
Superficie total (m2)
124.216,00
Superficie parcelas (m2)
53.986,00
Número de parcelas
50

Servizos

Enerxía eléctrica en BT/MT
Alumeado público
Rede de telefonía
Telecomunicacións
Abastecemento
Saneamento
Pluviais


Descargas

Parcelario
Descargar ficheiro
Normativas
Descargar ficheiro
Solo dispoñible
Descargar ficheiro

O parque

Información

O desenvolvemento do parque empresarial de Boiro (Concello de Boiro no lugar de Espiñeira- A Coruña) iniciouse coa sinatura do correspondente convenio entre o Concello de Boiro e o Instituto Galego da Vivenda e Solo. Aprobándose polo pleno municipal o 20 de abril de 1998 o Plan Parcial de Ordenación.Esta ubicado a 200 metros da vía Rápida del Barbanza, tendo o acceso a través do enlace Boiro- Sur.

Galería fotogr&aáfica


Vista aérea do parque empresarial

Foto aérea