P.E. 227-Touro

O Parque Empresarial de Touro forma parte do Plan Sectorial de Ordenación de Áreas empresariais de Galicia nas actuacións do eixe interior da provincia de A Coruña. Mediante Resolución de 17 de xullo de 2014 faise pública a aprobación definitiva do proxecto sectorial modificado do parque empresarial. O parque empresarial de Touro ocupa un área próxima á carretera CP-6602, no monte das Lamas, ocupando parte dos terreos da antiga Mina, contiguo ao límite Norte do término municipal co Concello de o Pino, e ten unha extensión superficial de 52.755 m2, dos que 29.405 m2 corresponden a parcelas de uso industrial.

Características urbanísticas

Provincia
A Coruña
Promotor
Xestur
Superficie total (m2)
-
Superficie parcelas (m2)
-
Número de parcelas
-

Servizos

Servizos non dispoñibles.

Plano interactivo do parque:

  • Vendida
  • Libre
  • Reservada
  • Cedida
  • En Alquiler
  • Outros
  • Dereito superficie
  • Sen datos dispoñibles
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
Plano: Data: Escala: Promotor: PROXECTO DE REPARCELACIÓN DO PROXECTO SECTORIAL DO PARQUE EMPRESARIAL DE TOURO EXPLOTACIONES GALLEGAS S.L. OUTUBRO 2017 Avogada: Asdo. Eva Gómez Portela Enxeñeiro de C.C.P. Asdo. Alberto López Martín PA TR1 IN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 22 26 27 EQ VA2 VA1 VA2 VA2 VA1 VA1 14 15 16 17 18 19 20 ZV-1 ZV-2 VA3 25 TR2 TR3 23 24 28 29 zv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 IN EQ zv

Sección informativa

Sitúe o cursor na parcela para ver máis información


Parcelario
Descargar ficheiro
Solo dispoñible
Descargar ficheiro

Vista aérea do parque empresarial

Imaxe non dispoñible.