P.E. 403-Becerrea

A vila de Becerréa, como centro de servizos a nivel comarcal, situase na estrada N-VI. Se a situación xeográfica constitúe un factor de crecemento da vila, a multiplicación de infraestruturas de transportes fai que a vantaxe xeográfica non sexa suficente para manter o atractivo de centro comarcal.
Dentro das múltiples ofertas con que debe de contar un centro de servizos comarcal, están a comercial e a de industria auxiliar.
A orografía accidentada do entorno da vila, contribúe a escasez de terreos adecuados para a instalación de novas actividades comerciais. A creación dun Parque Empresarial, ademais de solventar a carencia de solares, permite crear una zona de actividade que, ó concentrar a oferta de servizos, actúa como centro de atracción do cliente comarcal.
Por todos estes motivos, con data 5 de novembro do 1992, o Concello de Becerréa e o IGVS asinaron un convenio para o desenvolvemento dunha actuación urbanística para dotar de solo industrial e comercial ó municipio.

Características urbanísticas

Provincia
Lugo
Promotor
IGVS
Superficie total (m2)
50.221,00
Superficie parcelas (m2)
34.773,00
Número de parcelas
34

Servizos

Enerxía eléctrica en BT
Alumeado público
Rede de telefonía e telecomunicacions
Abastecemento
Saneamento separativo, pluviais e residuais

Plano interactivo do parque:

  • Vendida
  • Libre
  • Reservada
  • Cedida
  • En Alquiler
  • Outros
  • Dereito superficie
  • Sen datos dispoñibles
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
15 14 30 7 6 5 4 3 2 1 35 32 11 13 12 10 9 31 33 8 34

Sección informativa

Sitúe o cursor na parcela para ver máis información


Parcelario
Descargar ficheiro
Solo dispoñible
Descargar ficheiro

Galería fotográfica

Vista aérea do parque empresarial

Foto aérea