Plano interactivo do parque: P.E. 408-Foz

  • Vendida
  • Libre
  • Reservada
  • Cedida
  • En Alquiler
  • Outros
  • Dereito superficie
  • Sen datos dispoñibles
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipogr&aáfico ou informático
* Parcelas propiedade do Instituto Galego da Vivenda e Solo con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
EST. B EST. C EST. A 10 15 11 12 1 CO 2 3 4 5 6 7 10 19 17 18 16 13 14 15 8 9 11 12 1 CO 2 3 4 5 6 7 45 46 44 43 42 41 40 39 38 37 47 48 49 50 51 52 53 54 SO 21 20 35 36 29 28 30 31 27 24 25 26 22 23 34 33 32 ZONA VERDE CT-2 FASE 2 FASE 1 ZV5

Sección informativa

Sitúe o cursor na parcela para ver máis información


P.E. 408-Foz

Características Urbanísticas

Provincia
Lugo
Promotor
Xestur
Superficie total (m2)
103.154,00
Superficie parcelas (m2)
61.557,00
Número de parcelas
55

Servizos

Enerxía eléctrica en BT.

Alumeado público.

Rede de telefonía e telecomunicacións.

Abastecemento.

Saneamento separativo: rede de pluviais e rede de residuais

Descargas

Parcelario
Descargar ficheiro
Normativas
Descargar ficheiro
Solo dispoñible
Descargar ficheiro

O parque

Información

Este parque situado no lateral sur da estrada Nacional-642, entre os núcleos de Foz e Fazouro, dentro do muncipio de Foz, sito na comarca da Mariña Central, nace polo convenio de colaboración entre o Concello de Foz e Xestur de data 24 de xaneiro de 1995, co propósito da creación de solo industrial urbanizado a un prezo asequible, ben situado e con boas comunicacións.
Esta actuacion de 103.000 m2 executada en dúas fases foi rematada na súa totalidade no ano 2007, tendo na actualidade un alto grao de ocupación.

Galería fotogr&aáfica


Vista aérea do parque empresarial

Foto aérea