P.E. 409-As Gandaras (Lugo)

O P.E. de As Gándaras (Lugo), forma parte das propostas incluidas no Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas Empresariais no ámbito da Comunidade Áutónoma de Galicia, declarado de incidencia supramunicipal o 22 de Xaneiro do 2004. Ao amparo deste Plan Sectorial e axústandose ó mesmo, redactouse un Proxecto Sectorial que ten por obxecto a implantación dun Parque Empresarial no muncipio de Lugo, que acollerá actividades destinadas a usos industriais, terciarios e dotacionais.
O ámbito delimitado, dunha superficie bruta total de 2.136.000 m2, a cuarta máis grande de Galicia, atópase contiguo ao Poligono Industrial do Ceao, nunha área de forte crecemento empresarial e industrial, cunha accesibilidade óptima que se garante dende a autovia A-6. Esta localización garante as súas funcións de especialización, consolidación e reforzo da oferta empresarial existente, polarizada na capital provincial. A implantación da Estación de Mercadorías do ferrocarril contribúe a dinamizar e revalorizar o Parque Empresarial.

Video

Características urbanísticas

Provincia
Lugo
Promotor
Xestur
Superficie total (m2)
2.135.512,00
Superficie parcelas (m2)
1.092.205,00
Número de parcelas
237

Servizos

Enerxía eléctrica en BT e MT
Alumeado público
Rede de telefonía e comunicacións (fibra óptica)
Abastecemento
Saneamento separativo: rede pluviais e rede residuais
Rede de auga recirculada
Rede de gas
Posibilidde acceso Estación Mercancias Ferrocarril


Parcelario
Descargar ficheiro
Normativas
Descargar ficheiro
Solo dispoñible
Descargar ficheiro

Galería fotográfica

Vista aérea do parque empresarial

Foto aérea