Plano interactivo do parque: P.E. 409-As Gandaras (Lugo)

  • Vendida
  • Libre
  • Reservada
  • Cedida
  • En Alquiler
  • Outros
  • Dereito superficie
  • Sen datos dispoñibles
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
O1-1 O1-2 O1-3 O1-4 O1-5 K3-3 K3-4 K3-5 O5-1 O5-2 O5-3 O5-4 O5-5 K1-1 K1-2-1 K1-2 H4 H2-1 H2-2 H2-3 H2-4 H2-5 E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 E3-5 B4 B4.1 B5 B6 E1-1 E1-2 E1-3 C4 C5 C6 E2-1 O6-3 O6-2 O6-4 O3-1 P4-3 P4-2 P4-4 P2-3 P2-1 P2-2 K4-3 K4-2 K4-4 L2-3 L2-2 L2-1 L2-4 E4-3 E4-2 E4-1 E4-4 H3-2 H3-1 I1-3 I1-1 I1-4 I1-2 F2-3 F2-2 F2-1 F2-4 F1-1 PZ-1 PZ-2 ZONA VERDE 5 EQUIP. 2 ZONA VERDE 4 EQUIP. 5 EQUIP. 6 ZONA VERDE 3 R U2 B6-1 H4-1 K1-11 K1-12 K3-2 P4-1 E2-2 E2-3 E2-a E4-a F2-a H1-a H1-1 H1-2 H1-3 H3-a H3-3 H3-4 I1-a K2-1 K2-2 K2-3 K2-a K3-1 K4-1 K4-a L2-a O2-a O2-1 O2-2 O2-3 O3-2 O3-3 O3-4 O3-a P2-a P2-4 O4-a O4-3 O4-2 O4-1 O6-a O6-1 P4-a T1 T2 T3 T4 U1

Sección informativa

Sitúe o cursor na parcela para ver máis información


P.E. 409-As Gandaras (Lugo)

Características urbanísticas

Provincia
Lugo
Promotor
Xestur
Superficie total (m2)
2.135.512,00
Superficie parcelas (m2)
1.092.205,00
Número de parcelas
237

Servizos

Enerx├şa el├ęctrica en BT e MT
Alumeado p├║blico
Rede de telefon├şa e comunicaci├│ns (fibra ├│ptica)
Abastecemento
Saneamento separativo: rede pluviais e rede residuais
Rede de auga recirculada
Rede de gas
Posibilidde acceso Estaci├│n Mercancias Ferrocarril

Descargas

Parcelario
Descargar ficheiro
Normativas
Descargar ficheiro
Solo dispoñible
Descargar ficheiro

O parque

Información

O P.E. de As Gándaras (Lugo), forma parte das propostas incluidas no Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Áreas Empresariais no ámbito da Comunidade Áutónoma de Galicia, declarado de incidencia supramunicipal o 22 de Xaneiro do 2004. Ao amparo deste Plan Sectorial e axústandose ó mesmo, redactouse un Proxecto Sectorial que ten por obxecto a implantación dun Parque Empresarial no muncipio de Lugo, que acollerá actividades destinadas a usos industriais, terciarios e dotacionais.
O ├ímbito delimitado, dunha superficie bruta total de 2.136.000 m2, a cuarta m├íis grande de Galicia, at├│pase contiguo ao Poligono Industrial do Ceao, nunha ├írea de forte crecemento empresarial e industrial, cunha accesibilidade ├│ptima que se garante dende a autovia A-6. Esta localizaci├│n garante as s├║as funci├│ns de especializaci├│n, consolidaci├│n e reforzo da oferta empresarial existente, polarizada na capital provincial. A implantaci├│n da Estaci├│n de Mercador├şas do ferrocarril contrib├║e a dinamizar e revalorizar o Parque Empresarial.

Galería fotográfica


Vista aérea do parque empresarial

Foto aérea