Plano interactivo do parque: P.E. 409-As Gandaras (Lugo)

  • Vendida
  • Libre
  • Reservada
  • Cedida
  • En Alquiler
  • Outros
  • Dereito superficie
  • Sen datos dispoñibles
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
H2.2 O1.1 O1.2 O1.3 O1.4 O1.5 K3.3 K3.4 K3.5 O5.1 O5.2 O5.3 O5.4 O5.5 K1.1 K1.2 H4 H2.1 E3.2 H2.3 H2.4 H2.5 E3.1 E3.4 E3.3 B4 E3.5 B5 B6 E1.1 E1.2 E1.3 C4 E2.1 C5 C6 O6.3 O6.2 O6.4 P4.3 O3.1 P2.2 P4.2 P4.4 P2.3 P2.1 K4.2 K4.3 L2.3 K4.4 L2.1 L2.2 L2.4 H3.1 E4.3 E4.2 E4.1 E4.4 H3.2 I1.3 I1.1 I1.2 I1.4 F2.3 F2.2 F2.1 F1.1 F2.4 PZ.1 VIAL-APARCADOIRO R1 PZ.2 VIAL-APARCADOIRO T EQUIP. 5 ZONA VERDE 5 EQUIP. 2 ZONA VERDE 3 ZONA VERDE 4 EQUIP. 6 VIAL A - R/ RAMON Mª ALLER ULLOA VIAL A - R/ RAMON Mª ALLER ULLOA VIAL A - R/ RAMON Mª ALLER ULLOA VIAL B - R/ MARIA BARBEITO VIAL B - R/ MARIA BARBEITO VIAL B - R/ MARIA BARBEITO VIAL B - R/ MARI A BARBEITO VIAL D - R/ JUAN JACOBO DURAN LORIGA VIAL D - R/ JUAN JACOBO DURAN LORIGA VIAL E - R/ ANTONIO ELEIZEGUI LOPEZ VIAL F - R/ DOMINGO FONTAN RODRIGUEZ VIAL F - R/ DOMINGO FONTAN RODRIGUEZ VIAL G - R/ CRUZ GALLASTEGUI UNAMUNO VIAL H - R/ LEOPOLDO HERNANDEZ ROBREDO VIAL J RESERVA VIARIA B VIAL-APARCADOIRO E - R/ NICOLAS TABOADA LEAL VIAL-APARCADOIRO H - R/ PAZ PARADA PUMAR VIAL-APARCADOIRO K - R/ BIBIANO OSORIO TAFALL VIAL-APARCADOIRO O - R/ROBERTO NOVOA SANTOS R U2 B6.1 H4.1 K1.11 K1.12 K3.2 P4.1 E2.2 E2.3 E2.a E4.a F2.a H1.a H1.1 H1.2 H1.3 H3.a H3.3 H3.4 I1.a K2.1 K2.2 K2.3 K2.a K3.1 K4.1 K4.a L2.a O2.a O2.1 O2.2 O2.3 O3.2 O3.3 O3.4 O3.a P2.a P2.4 O4.a O4.3 O4.2 O4.1 O6.a O6.1 P4.a T1 T2 T3 T4 U1 K1.2.1 B4.1 K1.2.2 S S1 P5.10 P5.11 P5.12 P5.13 P5.14 P5.15 P5.16 P5.17 P5.18 P6.a P6.3 P6.1-6.2 P5.9 P5.8 P5.7 P5.6 P5.5 P5.4 P5.3 P5.2 P5.1 P1.10 P1.11 P1.12 P1.13 P1.14 P1.15 P1.16 P1.17 P1.18 P3.2-3.3 P3.1 VIAL-APARCADOIRO S PZ.3 M3.a M3.8 M3.7 PZ.4 R/ROBERTO NOVOA SANTOS VIAL D - R/ JUAN JACOBO DURAN LORIGA VIAL C - R/ RAFAEL CARDONIGO CARRO VIAL C - R/ RAFAEL CARDONIGO CARRO VIAL M - R/ MANUEL MARTINEZ RISCO