Plano interactivo do parque: P.E. 412-Meira

  • Vendida
  • Libre
  • Reservada
  • Cedida
  • En Alquiler
  • Outros
  • Dereito superficie
  • Sen datos dispoñibles
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
1A 1B 3 5 7 9 11 21 23 25 27 29 13 15 17 19 0-COMERCIAL 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 22 32 34 31 PARQUE DEPORTIVO EQUIPAMENTO SOCIAL ZONA VERDE

Sección informativa

Sitúe o cursor na parcela para ver máis información


P.E. 412-Meira

Características urbanísticas

Provincia
Lugo
Promotor
Xestur
Superficie total (m2)
89.379,00
Superficie parcelas (m2)
66.385,00
Número de parcelas
35

Servizos

Enerxía eléctrica en BT
Alumeado público
Rede telefonía e telecomunicacións
Abastecemento
Saneamento seprativo: rede residuais e rede pluviais

Descargas

Parcelario
Descargar ficheiro
Solo dispoñible
Descargar ficheiro

O parque

Información

O Concello de Meira considerou que a creación de novas infraestruturas e a mellora das existentes, favorecería ás empresas xa instaladas no municipio, e sería unha alternativa para a ubicación de novas industrias. Con estas premisas solicitou a colaboracón da empresa pública Xestur para a promoción dunha actuacíón urbanística de solo industrial e comercial que cumprise as premisas anteriormente citadas.
Delimitouse unha zona dunha superficie aproximada de 60 héctaras con acceso á estrada nacional 634, e acceso ó núcleo urbano da vila. Esta conectividade permite, por unha banda, a localizacón industrial, en especial para actividades ligadas a operacións de distribucción, e por outra banda, favorece as previsibles relacións co núcleo urbano.

Galería fotográfica


Vista aérea do parque empresarial

Foto aérea