P.E. 412-Meira

O Concello de Meira considerou que a creación de novas infraestruturas e a mellora das existentes, favorecería ás empresas xa instaladas no municipio, e sería unha alternativa para a ubicación de novas industrias. Con estas premisas solicitou a colaboracón da empresa pública Xestur para a promoción dunha actuacíón urbanística de solo industrial e comercial que cumprise as premisas anteriormente citadas.
Delimitouse unha zona dunha superficie aproximada de 60 héctaras con acceso á estrada nacional 634, e acceso ó núcleo urbano da vila. Esta conectividade permite, por unha banda, a localizacón industrial, en especial para actividades ligadas a operacións de distribucción, e por outra banda, favorece as previsibles relacións co núcleo urbano.

Características urbanísticas

Provincia
Lugo
Promotor
Xestur
Superficie total (m2)
89.379,00
Superficie parcelas (m2)
66.385,00
Número de parcelas
35

Servizos

Enerxía eléctrica en BT
Alumeado público
Rede telefonía e telecomunicacións
Abastecemento
Saneamento seprativo: rede residuais e rede pluviais

Plano interactivo do parque:

  • Vendida
  • Libre
  • Reservada
  • Cedida
  • En Alquiler
  • Outros
  • Dereito superficie
  • Sen datos dispoñibles
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
1A 1B 3 5 7 9 11 21 23 25 27 29 13 15 17 19 0-COMERCIAL 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 22 32 34 31 PARQUE DEPORTIVO EQUIPAMENTO SOCIAL ZONA VERDE

Sección informativa

Sitúe o cursor na parcela para ver máis información


Parcelario
Descargar ficheiro
Solo dispoñible
Descargar ficheiro

Galería fotográfica

Vista aérea do parque empresarial

Foto aérea