Plano interactivo do parque: P.E. 419-Taboada

  • Vendida
  • Libre
  • Reservada
  • Cedida
  • En Alquiler
  • Outros
  • Dereito superficie
  • Sen datos dispoñibles
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
N I.19 I.18 I.20 I.21 I.22 I.23 I.24 I.25 I.04 I.03 I.02 I.01 C.01 VIAL APARCAMIENTO 1 VIAL ACCESO SUR APARC. 1 VIAL 10.1 VIAL 10.2 C. I.M.E.V. / LU-212 VIAL 10.1 VIAL 20.1 VIAL 30

Sección informativa

Sitúe o cursor na parcela para ver máis información


P.E. 419-Taboada

Características urbanísticas

Provincia
Lugo
Promotor
IGVS
Superficie total (m2)
85.979,00
Superficie parcelas (m2)
49.373,00
Número de parcelas
47

Servizos

Enerxía eléctrica en BT
Alumeado público
Rede de telefonía e telecomunicacións
Abastecemento
Saneamento separativo: rede pluviais e rede residuais

Descargas

Parcelario
Descargar ficheiro
Normativas
Descargar ficheiro
Solo dispoñible
Descargar ficheiro

O parque

Información

O parque empresarial de Taboada xurde por convenio entre o Concello de Taboada e o Instituto Galego da Vivenda e Solo asinado o 13 de xullo de 2001. O ámbito delimitado abarca unha superficie bruta de 85.979 m2 que se desenrola en dúas fases O sector primario ocupa o principal lugar da económica do Municipio de Taboada, estando o sector secundario vinculado especialmente con primario, e en boa medida o sector servizos está condicionado polas actividades agrarias. Dentro do sector primario a gandería e a principal actividade económica. Para dar resposta as demandas e ofertas dos sectores económicos predominantes non municipio, e necesario desenrolar un solo de carácter industrial e comercial que permita agrupar empresas cuxo obxecto sexa dar resposta as necesidades de suministros que demandan os sectores económicos, ase como tamén a recollida e transformación dos produtos que xeneran eses mesmos sectores.

Galería fotográfica


Vista aérea do parque empresarial

Imaxe non dispoñible.