P.E. 419-Taboada

Características urbanísticas

Provincia
Lugo
Promotor
IGVS
Superficie total (m2)
85.979,00
Superficie parcelas (m2)
49.373,00
Número de parcelas
47

Servizos

Enerxía eléctrica en BT
Alumeado público
Rede de telefonía e telecomunicacións
Abastecemento
Saneamento separativo: rede pluviais e rede residuais

Descargas

Parcelario
Descargar ficheiro
Normativas
Descargar ficheiro
Solo dispoñible
Descargar ficheiro

O parque

Información

O parque empresarial de Taboada xurde por convenio entre o Concello de Taboada e o Instituto Galego da Vivenda e Solo asinado o 13 de xullo de 2001. O ámbito delimitado abarca unha superficie bruta de 85.979 m2 que se desenrola en dúas fases O sector primario ocupa o principal lugar da económica do Municipio de Taboada, estando o sector secundario vinculado especialmente con primario, e en boa medida o sector servizos está condicionado polas actividades agrarias. Dentro do sector primario a gandería e a principal actividade económica. Para dar resposta as demandas e ofertas dos sectores económicos predominantes non municipio, e necesario desenrolar un solo de carácter industrial e comercial que permita agrupar empresas cuxo obxecto sexa dar resposta as necesidades de suministros que demandan os sectores económicos, ase como tamén a recollida e transformación dos produtos que xeneran eses mesmos sectores.

Galería fotográfica


Vista aérea do parque empresarial

Imaxe non dispoñible.