P.E. 419-Taboada

O parque empresarial de Taboada xurde por convenio entre o Concello de Taboada e o Instituto Galego da Vivenda e Solo asinado o 13 de xullo de 2001. O ámbito delimitado abarca unha superficie bruta de 85.979 m2 que se desenrola en dúas fases O sector primario ocupa o principal lugar da económica do Municipio de Taboada, estando o sector secundario vinculado especialmente con primario, e en boa medida o sector servizos está condicionado polas actividades agrarias. Dentro do sector primario a gandería e a principal actividade económica. Para dar resposta as demandas e ofertas dos sectores económicos predominantes non municipio, e necesario desenrolar un solo de carácter industrial e comercial que permita agrupar empresas cuxo obxecto sexa dar resposta as necesidades de suministros que demandan os sectores económicos, ase como tamén a recollida e transformación dos produtos que xeneran eses mesmos sectores.

Características urbanísticas

Provincia
Lugo
Promotor
IGVS
Superficie total (m2)
85.979,00
Superficie parcelas (m2)
49.373,00
Número de parcelas
47

Servizos

Enerxía eléctrica en BT
Alumeado público
Rede de telefonía e telecomunicacións
Abastecemento
Saneamento separativo: rede pluviais e rede residuais

Plano interactivo do parque:

  • Vendida
  • Libre
  • Reservada
  • Cedida
  • En Alquiler
  • Outros
  • Dereito superficie
  • Sen datos dispoñibles
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
N I.19 I.18 I.20 I.21 I.22 I.23 I.24 I.25 I.04 I.03 I.02 I.01 C.01 VIAL APARCAMIENTO 1 VIAL ACCESO SUR APARC. 1 VIAL 10.1 VIAL 10.2 C. I.M.E.V. / LU-212 VIAL 10.1 VIAL 20.1 VIAL 30

Sección informativa

Sitúe o cursor na parcela para ver máis información


Parcelario
Descargar ficheiro
Normativas
Descargar ficheiro
Solo dispoñible
Descargar ficheiro

Galería fotográfica

Vista aérea do parque empresarial

Imaxe non dispoñible.