Solo dispoñible

Solo dispoñible nos parques empresariais xestionados por XESTUR Galicia, S.A.

unha vez finalizados os concursos de vendas convocados por XESTUR, as parcelas vacantes dos devanditos concursos poderán adquirirse mediante adxudicación directa.

Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático
* Parcelas con prezo bonificado tras la aplicacion dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
PARQuE EMPRESARIAL FASE Nº PARCELA PROMOTOR SuPERFICIE PRECIO
P.E. 102-Pereiro de Aguiar POLIGONO 2ºB 087 Xestur 685,00  m² * 19.180,00  €