Plano interactivo do parque: V.P. N1-N2 Garabolos

  • Vendida
  • Libre
  • Reservada
  • Cedida
  • En Alquiler
  • Outros
  • Sen datos dispoñibles
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático
IX B1 E.06R 12i 01+02 12g 03 12g 02 g 04 12i 01 12i 03 12g 10gC 11g F2 VIII E.06R I F1 VIII E.06R g Norte-B XARDIN B3 G A B2 C2 C1

Sección informativa

Sitúe o cursor na parcela para ver máis información


V.P. N1-N2 Garabolos

Características urbanísticas

Provincia
Lugo
Promotor
Xestur
Superficie total (m2)
-
Superficie parcelas (m2)
-
Número de parcelas
-

Servizos

Enerxía eléctrica en BT e MT

Alumeado público

Rede de telefonía e telecomunicacións (fibra óptica)

Abastecemento

Saneamento

Pluviais

Rede de gas

O parque

Información

O PXOU de Lugo establece que con obxecto de aumentar o nivel de dotacións urbanísticas das Unidades de Actuación, estas habrán de desenvolverse mediante o PERI correspondente.

En outubro do 2000 foi redactado o PERI correspondente as Unidades de Actuación definidas no PXOU de Lugo como Area Norte nº 1 propiedade do Concello de Lugo e Area Norte nº 2 propiedade do IGVS. O Concello de Lugo mediante convenio cedou os terreos da Area Norte nº 1 o IGVS.

Xestur, sociedade urbanistica dependente do IGVS encargouse da promoción e urbanización da totalidade das Unidades de Actuación, obtendo solo para promocion de vivendas de promocion autonomica (VPA).

Galería fotográfica

Imaxes non dispoñibles.


Vista aérea do V.P

Foto aérea